INŻYNIERSKIE TARGI PRACY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

14 - 21 MARCA 2022

 

indeks

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom

szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki

edukacyjnej i zawodowej.

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców
i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami
zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Giełda to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach
udziału w aktywnościach podnoszących
kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane  i doceniane przez
współczesny rynek pracy.

Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy
w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia

w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a uczelnią.

 

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich
oraz Samorząd Studencki.

KONTAKT: 32 237 20 75, 32 237 15 59, 691 441 028, kariera@polsl.pl

 

 

 

28 ’ EDYCJA

WIOSENNYCH TARGÓW PRACY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 

 

14 – 18.03 Platforma zdalna

 

21.03 godz. 9.00 – 15.00

Hala „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ

Gliwice, Kaszubska 28

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji
ze środowiska akademickiego,

INSTYTUCJE RYNKU PRACY, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości

ORGANIZACJE STUDENCKIE I KOŁA NAUKOWE
INSTYTUCJE wspierające przedsiębiorczość akademicką

UCZESTNICY

STUDENCI, ABSOLWENCI I PRACOWNICY NAUKOWI
Politechniki Śląskiej oraz pozostałych uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego,

UCZNIOWIE szkół średnich

copyright: kariera@polsl.pl